แผนที่อากาศ ที่ระดับความสูง 1.5 กม.
ภาพย้อนหลัง
 
แผนที่ความกดอากาศ ที่ระดับความสูง 1.5 กม.
แผนที่ลม ที่ระดับความสูง 1.5 กม.
แผนที่อากาศแบบภาพเคลื่อนไหว 1.5 กม.
 
แผนที่ความกดอากาศ ที่ระดับความสูง 0.6 กม.
แผนที่ลม ที่ระดับความสูง 0.6 กม.
แผนที่อากาศแบบภาพเคลื่อนไหว 0.6 กม.


แผนที่ลมแนวดิ่งแบบเคลื่อนไหว ที่ระดับความสูง 5 กม.จัดทำโดย (By): สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (HAII)